Περίληψη:

This summary report presents the preliminary figures for the provisional Research and Development (R&D) Expenditure and Personnel indicators in Greece in 2018. R&D statistics in Greece are produced by the National Documentation Centre, member of the Hellenic Statistical System, with the cooperation of the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT). Data presented in this report are the data of the main indicators that have already been transmitted to Eurostat.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2019

Αριθμός σελίδων: 30

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2019) «Research and Development Expenditure and Personnel in Greece in 2018 – Preliminary Data», National Documentation Center