Περίληψη:
This publication presents the main results of the “Community Innovation Survey” for the period 2012 - 2014. The survey was conducted by the National Documentation Centre and its results were submitted to Eurostat in implementation of the Commission Regulation 995/2012. Data are presented on types of innovation, the innovation activities of enterprises, the introduction of new products to enterprises and markets, the role of the public sector in supporting innovation via procurement contracts, the co-operations, strategies and obstacles met by enterprises in developing innovations.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2017

Αριθμός σελίδων: 58

ISBN:
978-618-5079-87-1 (print)
978-618-5079-86-4 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2017). Innovation in Greek enterprises 2012-2014. Athens: National Documentation Centre.