Περίληψη:
This summary report presents the final figures for the main Research and Development (R&D) Expenditure and Personnel indicators in Greece in 2015, produced by the National Documentation Centre according to Commission Regulation 995/2012EC. Data presented in this report have been transmitted to Eurostat.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2017

Αριθμός σελίδων: 28

ISBN:
978-618-5079-84-0 (print)
978-618-5079-85-7 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2017) «Research and Development Expenditure and Personnel in Greece in 2015 – Main Indicators», National Documentation Centre