Η ενότητα φιλοξενεί ειδικές εκθέσεις και μελέτες του ΕΚΤ, οι οποίες παρέχουν αναλυτικά στοιχεία και μια σε βάθος ενημέρωση σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, «φωτίζοντας» με αυτό τον τρόπο σημαντικές πλευρές της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας. Μάλιστα, λόγω του άκρως ανταγωνιστικού χαρακτήρα των ευρωπαϊκών ερευνητικών προκηρύξεων, οι συγκεκριμένες επιδόσεις αποτελούν σαφείς ενδείξεις για τις περιοχές αριστείας σε εθνικό, περιφερειακό, και θεματικό επίπεδο.

Η υποστήριξη της συμμετοχής των ελληνικών φορέων από την ακαδημαϊκή, την ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα στο χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία, δηλαδή στα  Προγράμματα Πλαίσιο και το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί βασική δραστηριότητα του ΕΚΤ, το οποίο είναι κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για πλήθος αξόνων και δραστηριοτήτων παρέμβασης των ΠΠ.

Τα πρωτογενή στοιχεία των μελετών συγκεντρώνονται και τεκμηριώνονται στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και από τις βάσεις δεδομένων της ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφόρησης eCORDA.