Ο δείκτης παρουσιάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που εισάγουν καινοτομίες οργάνωσης ή/και μάρκετινγκ, στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια, ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας και ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) κάθε Περιφέρειας.

Οι καινοτόμες επιχειρήσεις που εισάγουν καινοτομίες οργάνωσης ή/και μάρκετινγκ περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις που καινοτομούν σε οργάνωση ή/και μάρκετινγκ, ανεξαρτήτως αν εισάγουν και καινοτομίες προϊόντος/διαδικασίας. Ως οργανωσιακή καινοτομία ορίζεται η εφαρμογή μίας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της γνώσης), στην οργάνωση της εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις της επιχείρησης, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Η καινοτομία μάρκετινγκ αφορά την εφαρμογή μίας νέας στρατηγικής μάρκετινγκ, η οποία διαφέρει σημαντικά από τις υπάρχουσες μεθόδους μάρκετινγκ της επιχείρησης και δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Μία τέτοια καινοτομία απαιτεί σημαντικές μεταβολές στον σχεδιασμό ή στη συσκευασία, στην τοποθέτηση, στην προώθηση ή στην τιμολόγηση του προϊόντος.

Καινοτόμες ΜμΕ σε οργάνωση ή/και μάρκετινγκ ως ποσοστό (%) του συνόλου των ΜμΕ
Περιφέρεια 2010-2012 2012-2014 2014-2016
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 27,65% 34,28% 49,19%
Κεντρική Μακεδονία 43,25% 43,81% 48,24%
Δυτική Μακεδονία 38,46% 40,10% 31,58%
Ήπειρος 30,74% 35,37% 39,02%
Θεσσαλία 44,27% 32,82% 49,66%
Ιόνια Νησιά 22,12% 38,10% 40,19%
Δυτική Ελλάδα 35,16% 43,12% 50,60%
Στερεά Ελλάδα 41,94% 37,40% 46,74%
Πελοπόννησος 44,56% 43,88% 38,10%
Αττική 48,85% 39,53% 46,22%
Βόρειο Αιγαίο 38,24% 28,57% 36,73%
Νότιο Αιγαίο 39,77% 32,25% 42,36%
Κρήτη 48,08% 51,35% 51,67%
Ελλάδα 45,01% 40,14% 46,30%

Αρχείο: 

RIS_cis_7_2010_2016.xlsx