Ο δείκτης παρουσιάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντος ή/και διαδικασίας, στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια, ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Χώρας και ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) κάθε Περιφέρειας.

Οι καινοτόμες επιχειρήσεις που εισάγουν καινοτομίες προϊόντος ή/και διαδικασίας περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις που καινοτομούν σε προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες) ή/και διαδικασίες, ανεξαρτήτως αν εισάγουν και καινοτομίες οργάνωσης/μάρκετινγκ.

Ως καινοτομία προϊόντος ορίζεται η εισαγωγή στην αγορά ενός προϊόντος που είναι είτε νέο είτε σημαντικά βελτιωμένο ως προς τα χαρακτηριστικά του ή τις προοριζόμενες χρήσεις του. Ο όρος «προϊόν» αναφέρεται είτε σε ένα αγαθό είτε σε μία υπηρεσία.

Η καινοτομία διαδικασίας αφορά την εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου διανομής ή δραστηριότητας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση. Μέχρι την τριετία 2014-2016, η καινοτομία διαδικασίας αποτελούσε ανεξάρτητο τύπο καινοτομίας.  Από την τριετία 2016-2018 και εφεξής, σε εφαρμογή της νέας έκδοσης του εγχειριδίου Oslo (2018), εντάσσεται στην καινοτομία επιχειρησιακών διαδικασιών. 

Καινοτόμες ΜμΕ σε προϊόν ή/και διαδικασία ως ποσοστό (%) του συνόλου των ΜμΕ
Περιφέρεια 2010-2012 2012-2014 2014-2016 2016-2018
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 16,23% 33,90% 34,68% 56,06%
Κεντρική Μακεδονία 31,84% 33,13% 44,25% 61,23%
Δυτική Μακεδονία 17,95% 37,20% 30,99% 49,73%
Ήπειρος 17,41% 24,02% 35,98% 53,60%
Θεσσαλία 24,49% 38,97% 45,80% 59,21%
Ιόνια Νησιά 12,39% 26,98% 35,51% 47,95%
Δυτική Ελλάδα 21,46% 39,28% 49,80% 57,22%
Στερεά Ελλάδα 33,20% 34,92% 45,92% 57,39%
Πελοπόννησος 27,59% 31,63% 47,37% 55,76%
Αττική 31,69% 34,94% 45,23% 60,47%
Βόρειο Αιγαίο 8,82% 29,41% 38,78% 52,81%
Νότιο Αιγαίο 22,78% 38,04% 28,38% 46,19%
Κρήτη 36,93% 35,55% 52,50% 57,70%
Ελλάδα 29,66% 34,61% 44,37% 59,22%

Αρχείο: 

RIS_cis_6_2010_2018.xlsx