Ο δείκτης παρουσιάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντος ή/και διαδικασίας, στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια, ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Χώρας και ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) κάθε Περιφέρειας.

Οι καινοτόμες επιχειρήσεις που εισάγουν καινοτομίες προϊόντος ή/και διαδικασίας περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις που καινοτομούν σε προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες) ή/και διαδικασίες, ανεξαρτήτως αν εισάγουν και καινοτομίες οργάνωσης/μάρκετινγκ. Ως καινοτομία προϊόντος ορίζεται η εισαγωγή στην αγορά ενός προϊόντος που είναι είτε νέο είτε σημαντικά βελτιωμένο ως προς τα χαρακτηριστικά του ή τις προοριζόμενες χρήσεις του. Ο όρος «προϊόν» αναφέρεται είτε σε ένα αγαθό είτε σε μία υπηρεσία. Η καινοτομία διαδικασίας αφορά την εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου διανομής ή δραστηριότητας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση.

Καινοτόμες ΜμΕ σε προϊόν ή/και διαδικασία ως ποσοστό (%) του συνόλου των ΜμΕ
Περιφέρεια 2010-2012 2012-2014 2014-2016
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 16,23% 33,90% 34,68%
Κεντρική Μακεδονία 31,84% 33,13% 44,25%
Δυτική Μακεδονία 17,95% 37,20% 30,99%
Ήπειρος 17,41% 24,02% 35,98%
Θεσσαλία 24,49% 38,97% 45,80%
Ιόνια Νησιά 12,39% 26,98% 35,51%
Δυτική Ελλάδα 21,46% 39,28% 49,80%
Στερεά Ελλάδα 33,20% 34,92% 45,92%
Πελοπόννησος 27,59% 31,63% 47,37%
Αττική 31,69% 34,94% 45,23%
Βόρειο Αιγαίο 8,82% 29,41% 38,78%
Νότιο Αιγαίο 22,78% 38,04% 28,38%
Κρήτη 36,93% 35,55% 52,50%
Ελλάδα 29,66% 34,61% 44,37%

Αρχείο: 

RIS_cis_6_2010_2016.xlsx