Ο δείκτης παρουσιάζει τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Χώρας και ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) κάθε Περιφέρειας.

Ως καινοτόμες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που στο διάστημα της εξεταζόμενης τριετίας, έχουν εισάγει τουλάχιστον έναν από τους εξής τέσσερεις τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), καινοτομία διαδικασίας, οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Κάθε καινοτομία αυτών των τύπων οφείλει να έχει χαρακτηριστικά ή προοριζόμενες χρήσεις που θεωρούνται νέες ή παρέχουν μία σημαντική βελτίωση σε ό,τι χρησιμοποιούσε ή πωλούσε πριν η επιχείρηση.

Καινοτόμες ΜμΕ ως ποσοστό (%) του συνόλου των ΜμΕ
Περιφέρεια 2010-2012 2012-2014 2014-2016
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 36,65% 45,08% 53,49%
Κεντρική Μακεδονία 52,61% 51,81% 57,64%
Δυτική Μακεδονία 41,03% 44,44% 40,35%
Ήπειρος 42,59% 37,55% 45,73%
Θεσσαλία 49,76% 48,89% 58,05%
Ιόνια Νησιά 22,12% 42,86% 51,40%
Δυτική Ελλάδα 42,92% 53,72% 58,63%
Στερεά Ελλάδα 55,15% 50,62% 58,42%
Πελοπόννησος 51,46% 51,79% 53,88%
Αττική 53,64% 50,50% 58,67%
Βόρειο Αιγαίο 39,42% 39,50% 44,90%
Νότιο Αιγαίο 48,26% 49,64% 44,74%
Κρήτη 65,33% 58,17% 60,83%
Ελλάδα 51,88% 50,42% 57,21%

Αρχείο: 

RIS_cis_3_2010_2016.xlsx