Ο δείκτης παρουσιάζει τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Χώρας και ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) κάθε Περιφέρειας.

Ως καινοτόμες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που στο διάστημα της εξεταζόμενης τριετίας, έχουν εισάγει τουλάχιστον έναν τύπο καινοτομίας. Μέχρι και την τριετία 2014-2016 οι τύποι καινοτομίας είναι οι εξής: καινοτομία προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), καινοτομία διαδικασίας, οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Από την τριετία 2016-2018 και εφεξής, σε εφαρμογή της νέας έκδοσης του εγχειριδίου Oslo (2018), οι τύποι καινοτομίας είναι: καινοτομία προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) και καινοτομία επιχειρησιακών διαδικασιών. Σημειώνεται πως στην καινοτομία επιχειρησιακών διαδικασιών ενσωματώνονται οι προηγούμενοι τύποι καινοτομίας διαδικασίας, οργανωσιακής καινοτομίας και καινοτομίας μάρκετινγκ.

Κάθε καινοτομία αυτών των τύπων οφείλει να έχει χαρακτηριστικά ή προοριζόμενες χρήσεις που θεωρούνται νέες ή παρέχουν μία σημαντική βελτίωση σε ό,τι χρησιμοποιούσε ή πωλούσε πριν η επιχείρηση.

Καινοτόμες ΜμΕ ως ποσοστό (%) του συνόλου των ΜμΕ
Περιφέρεια 2010-2012 2012-2014 2014-2016 2016-2018
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 36,65% 45,08% 53,49% 56,29%
Κεντρική Μακεδονία 52,61% 51,81% 57,64% 61,76%
Δυτική Μακεδονία 41,03% 44,44% 40,35% 49,73%
Ήπειρος 42,59% 37,55% 45,73% 53,60%
Θεσσαλία 49,76% 48,89% 58,05% 59,41%
Ιόνια Νησιά 22,12% 42,86% 51,40% 47,95%
Δυτική Ελλάδα 42,92% 53,72% 58,63% 57,22%
Στερεά Ελλάδα 55,15% 50,62% 58,42% 58,09%
Πελοπόννησος 51,46% 51,79% 53,88% 56,02%
Αττική 53,64% 50,50% 58,67% 60,77%
Βόρειο Αιγαίο 39,42% 39,50% 44,90% 52,81%
Νότιο Αιγαίο 48,26% 49,64% 44,74% 46,19%
Κρήτη 65,33% 58,17% 60,83% 60,11%
Ελλάδα 51,88% 50,42% 57,21% 59,65%

Αρχείο: 

RIS_cis_3_2010_2018.xlsx