Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Ε&Α (Intramural R&D Expenditure) ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ανά περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα από το 2001. 

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). 

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011. Για τα έτη 2008 - 2010 υποβλήθηκαν εκτιμήσεις για το σύνολο της χώρας με βάση την πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από διοικητικές πηγές.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 30.06.2020)

Δαπάνες Ε&Α ανά περιφέρεια (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων ανά περιφέρεια (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στον Κρατικό τομέα ανά περιφέρεια (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά περιφέρεια (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στον τομέα των Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων ανά περιφέρεια (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου