Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) στην Ελλάδα από το έτος 2001 και μετά

Ο δείκτης υποβάλλεται σε υποχρεωτική βάση ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Προαιρετική είναι η υποβολή για τις τάξεις μεγέθους 0 και ενός έως εννέα εργαζομένων. 

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 27.02.2018)

Δαπάνες Ε&Α στις επιχειρήσεις ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στις επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες από τον τομέα BES ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στις επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες από τον τομέα GOV ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στις επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες από τον τομέα HES ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στις επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες από τον τομέα PNP ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στις επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες από τον τομέα ABROAD ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου