Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο στον Δημόσιο τομέα (GOV) στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά κοινωνικοοικονομικό στόχο (ΚΟΣ) αναλύονται σύμφωνα με την ονοματολογία για την ανάλυση και τη σύγκριση των επιστημονικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών (NABS 2007) σε επίπεδο κεφαλαίου.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 27.02.2018)

Δαπάνες Ε&Α στον Κρατικό τομέα (GOV) κοινωνικοοικονομικό στόχο (NABS 2007) (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Σύνολο χώρας 187,80 : 198,39 202,60 233,90 254,40 280,68 : : : 331,73 331,90 410,13 412,68 479,35 438,82
Διερεύνηση και εκμετάλλευση του γήινου περιβάλλοντος : : : : : : : : : : 39,32 : 37,63 : 42,32 :
Περιβάλλον : : : : : : : : : : 24,31 : 14,07 : 28,99 :
Εξερεύνηση και εκμετάλλευση του διαστήματος : : : : : : : : : : 3,80 : 3,37 : 1,92 :
Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και άλλες υποδομές : : : : : : : : : : 25,80 : 15,64 : 7,54 :
Ενέργεια : : : : : : : : : : 15,70 : 20,35 : 20,73 :
Βιομηχανική παραγωγή και τεχνολογία : : : : : : : : : : 8,40 : 13,54 : 23,38 :
Υγεία : : : : : : : : : : 57,4 : 87,18 : 103,33 :
Γεωργία : : : : : : : : : : 17,7 : 21,43 : 30,11 :
Εκπαίδευση : : : : : : : : : : 11 : 14,72 : 18,16 :
Πολιτισμός, ψυχαγωγία, θρησκεία και μέσα μαζικής ενημέρωσης : : : : : : : : : : 79,8 : 142,94 : 152,75 :
Πολιτικά και κοινωνικά συστήματα, δομές και διαδικασίες : : : : : : : : : : 7,4 : 8,66 : 11,31 :
Γενική προαγωγή της γνώσης : : : : : : : : : : 39,2 : 29,45 : 37,98 :
Άμυνα : : : : : : : : : : 1,9 : 1,15 : 0,83 :

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_NABS_GOV_2001_2017.xlsx