Σε εξέλιξη βρίσκεται η στατιστική έρευνα που διεξάγει το ΕΚΤ για την καταγραφή των δαπανών Ε&Α των νεοφυών επιχειρήσεων. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, διεξάγει σε ετήσια βάση την καθιερωμένη έρευνα για τις δραστηριότητες Ε&Α στις ελληνικές επιχειρήσεις. Νευραλγικό κομμάτι του ελληνικού καινοτόμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, αποτελεί και το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων (startups).

Το ΕΚΤ συμβάλλει στην ανάδειξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, αποτυπώνοντας ολοκληρωμένα, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, τη συμμετοχή των startups σε δραστηριότητες Ε&Α. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ προσκάλεσε τις επιχειρήσεις της πρωτοβουλίας "Elevate Greece", να συμβάλλουν ενεργά στην έρευνα, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο.

To "Elevate Greece" είναι η επίσημη ψηφιακή πύλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), μέσω της οποίας επιδιώκεται η χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και η υποστήριξη της ανάπτυξής τους.

Παράλληλα, στην έρευνα συμμετέχουν επιχειρήσεις που διαθέτουν υψηλά καινοτομικά χαρακτηριστικά και έχουν δραστηριότητα Ε&Α στην Ελλάδα από τη διευρυμένη βάση δεδομένων (μητρώο) του ΕΚΤ. Τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν το προσωπικό και τις δαπάνες Ε&Α με έτος αναφοράς το 2020. Οι προκαταρκτικοί δείκτες Ε&Α για την Ελλάδα αναμένεται να δημοσιευθούν τον Νοέμβριο 2021, με την αποστολή τους στη Eurostat.