Οι δράσεις του ΕΚΤ για τη μέτρηση της ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην ημερίδα με τίτλο "Διάχυση και Ανάδειξη της γνώσης για την έρευνα, την κοινωνία και την οικονομία - Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή Καινοτομία" που διοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 (09.30-15.00), στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Η παρουσίαση εστίασε στους δείκτες που αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και παράγονται από τις επίσημες στατιστικές Έρευνας & Ανάπτυξης και Καινοτομίας που διενεργεί το ΕΚΤ, τις βιβλιομετρικές μελέτες του για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, τα στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν ακόμα οι οριζόντιες δραστηριότητες του ΕΚΤ που αφορούν το σύνολο της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητες και τους διαμορφωτές πολιτικών. Ειδικότερα οι υπηρεσίες προς τους φορείς που ενισχύουν τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους: την ενίσχυση της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science), τη μέτρηση της ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας, και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του ΕΚΤ στους τομείς του πολιτισμού, των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και αναδείχθηκαν τα αποτελέσματα των συνεργασιών του με έγκριτους φορείς της Βόρειας Ελλάδας.