Η εξέλιξη των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) παρουσιάζουν μια σταθερά ανοδική πορεία τη δεκαπενταετία 2006-2020. Ειδικότερα, από 1.175 δημοσιεύσεις την πενταετία 2006-2010 (ετήσιος μέσος όρος 235 δημοσιεύσεις) αυξάνονται σε 1.411 την πενταετία 2011-2015 (ετήσιος μέσος όρος 282) και σε 1.839 την πενταετία 2016-2020, ετήσιος μέσος όρος 368).

περισσότερα...

Γυναίκες στην έρευνα και καινοτομία: Διαχρονική υποεκπροσώπηση παρά τα βήματα προόδου

Οι στοχευμένες έρευνες και εκδόσεις του ΕΚΤ καταγράφουν τη συμβολή των γυναικών στο ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, δίνοντας έμφαση στη διασύνδεση των στατιστικών δεικτών με συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές και πρωτοβουλίες. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις χαρακτηρίζει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας, χωρίς να αποτελεί εξαίρεση το σύστημα έρευνας και καινοτομίας.

περισσότερα...

Στην 3η θέση στην ΕΕ27 η Ελλάδα ως προς το ποσοστό κρατικών πιστώσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη στο ΑΕΠ το 2021

Δημοσιεύθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για Έρευνα και Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) στην Ελλάδα, με αναφορά στον τελικό προϋπολογισμό 2021. Τα στοιχεία έχουν αποσταλεί στη Eurostat.

περισσότερα...

Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τη μεγαλύτερη αύξηση στην ένταση Έρευνας και Ανάπτυξης τη δεκαετία 2011 - 2021

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη αύξηση στην ένταση Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) τη δεκαετία 2011 - 2021, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις δαπάνες Ε&Α στις χώρες της ΕΕ για το 2021 που δημοσίευσε η Eurostat. Συγκεκριμένα, η ένταση Ε&Α (δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,76 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2011 και 2021.

περισσότερα...

Η θέση της Ελλάδας στο European Innovation Scoreboard 2015-2022

Η κατάσταση του συστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα το 2022, καθώς και σημαντικά διαχρονικά δεδομένα για τις διαστάσεις του συστήματος καινοτομίας την περίοδο 2015-2022, όπως αυτά προκύπτουν από την ανάλυση των δεικτών του European Innovation Scoreboard, αποτυπώνονται στη νεα έκδοση «Η θέση της Ελλάδας στο European Innovation Scoreboard 2015-2022». του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωση

περισσότερα...

Αυξήθηκαν οι δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης το 2021 στην Ελλάδα

Αύξηση κατά 5,7% των δαπανών και κατά 4,2% του προσωπικού σε δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης το 2021 στην Ελλάδα, καταγράφουν τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 

περισσότερα...

Ποιες πρωτοπόρες τεχνολογίες αξιοποιούνται από τις ελληνικές επιχειρήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους

H υιοθέτηση ψηφιακών πρακτικών επιταχύνεται και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελεί κεντρική επιχειρηματική στρατηγική για τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις, ειδικά όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (58,5%) χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρησιακών διαδικασιών, αξιοποιώντας, κατά κύριο λόγο, εσωτερικούς πόρους (ανθρώπινους, υλικούς και τεχνολογικούς) και τεχνογνωσία.

περισσότερα...

Το ΕΚΤ συμμετέχει στην επιθεώρηση ομοτίμων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Στην επιθεώρηση ομοτίμων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), η οποία θα λάβει χώρα στις 19-21 Οκτωβρίου 2022 στην Αθήνα (ΕΛΣΤΑΤ) θα συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

περισσότερα...

Στο 72,6% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτομούν στην Ελλάδα

Στο 72,6% ανήλθε το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2018-2020, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περίοδο 2016-2018, σύμφωνα με τα στοιχεία για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, τα οποία δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

περισσότερα...

Σημαντική αύξηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων ελληνικών φορέων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά τα έτη 2019 και 2020

Την περίοδο 2006-2020, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων εξακολουθούν να διακρίνονται για τον αριθμό, την ποιότητα και την πρωτοτυπία τους, λαμβάνοντας συνεχώς περισσότερες αναφορές σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, τα έτη 2019 και 2020 καταγράφεται μεγάλη αύξηση του αριθμού των δημοσιεύσεων και των αναφορών. Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες της νέας έκδοσης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

περισσότερα...

Αυξήθηκαν οι δαπάνες και το προσωπικό για Έρευνα & Ανάπτυξη το 2020 στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκαν τα οριστικά στατιστικά στοιχεία Ε&Α από το ΕΚΤ, σύμφωνα με τα οποία οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για Ε&Α στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 156,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019 (ποσοστό αύξησης 6,7%).

περισσότερα...

Η θέση της Ελλάδας στο European Innovation Scoreboard 2014-2021

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος η οποία παράγει και παρέχει τα επίσημα εθνικά στατιστικά στοιχεία για την Καινοτομία, προέβη στην ανάλυση των δεικτών του European Innovation Scoreboard για το έτος 2021, καθώς και των διαχρονικών δεδομένων των εν λόγω δεικτών για την Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 2014-2021.

περισσότερα...

To Εγχειρίδιο του Όσλο για τη μέτρηση της καινοτομίας στα ελληνικά από το ΕΚΤ

Το  EKT απέδωσε στην ελληνική γλώσσα την πλέον πρόσφατη έκδοση του εμβληματικού Eγχειριδίου του Όσλο, του διεθνούς οδηγού αναφοράς για τη μέτρηση της καινοτομίας. Η έκδοση με τίτλο: «Εγχειρίδιο του Όσλο 2018, Κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή, την παρουσίαση και τη χρήση στατιστικών δεδομένων για την καινοτομία, 4η έκδοση», που δημοσιεύθηκε το 2018 από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat.

περισσότερα...

Η δημόσια στατιστική πληροφόρηση στο επίκεντρο νέου έργου που υλοποιεί το ΕΚΤ

Ένα νέο αναπτυξιακό έργο που σχετίζεται με την παροχή υψηλής ποιότητας ψηφιακών υπηρεσιών δεδομένων τόσο στους υπεύθυνους άσκησης πολιτικής, όσο και στην επιστημονική, την ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας υλοποιείται από το ΕΚΤ.

περισσότερα...

Οι επιδόσεις των ελληνικών Περιφερειών σε δραστηριότητες Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας σε νέα έκδοση του ΕΚΤ

Μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιδόσεων των ελληνικών Περιφερειών στην Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία, τομείς κρίσιμους για τον αναπτυξιακό τους προσανατολισμό, παρουσιάζεται στη νέα έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με τίτλο "Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες - Έκδοση 2021".

περισσότερα...

Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, σε νέα μελέτη του ΕΚΤ

Τη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης στην Ελλάδα παρουσιάζει νέα έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Στη μελέτη του ΕΚΤ, με αναλυτικά στοιχεία και δείκτες καταγράφεται η θέση των γυναικών στον τομέα Ε&Α, στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, καθώς και τις επιχειρήσεις, αλλά και η συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

περισσότερα...

Η καινοτομία στο επιχειρείν είναι γένους θηλυκού

Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα τρίτο των πτυχιούχων επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Women in Digital Scoreboard 2021 της ΕΕ, ενώ μόνο το 15,5% των νεοφυών επιχειρήσεων έχουν ιδρυθεί από γυναίκες ενεργές στη start-up σκηνή. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές θετικές τάσεις.

περισσότερα...

She Figures 2021: Μειώνεται το χάσμα μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση, παραμένει η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την ισότητα των φύλων σε έρευνα και καινοτομία στην Ευρώπη παρουσιάζονται στην έκδοση ”She Figures 2021”. H εμβληματική έκθεση “She Figures” δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2003 κάθε τρία έτη. Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα, συλλέγονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) που αποτελεί και τον στατιστικό εκπρόσωπο της χώρας.

περισσότερα...

Στην 3η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ27 η Ελλάδα με βάση το ποσοστό του δείκτη GBARD επί του ΑΕΠ το 2020

Δημοσιεύθηκαν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για Έρευνα και Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) στην Ελλάδα, με αναφορά στον τελικό προϋπολογισμό 2020, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Τα στοιχεία έχουν αποσταλεί στη Eurostat.

περισσότερα...

Δημοσιεύθηκε το στατιστικό πρόγραμμα του ΕΚΤ για το 2022

Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών του ΕΚΤ για το 2022 περιλαμβάνει πληροφορίες για τις στατιστικές που πρόκειται να καταρτισθούν και να δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια του 2022. Επίσης, παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες για το 2022 αναπτυξιακές δράσεις του ΕΚΤ που αφορούν την παραγωγή νέων στατιστικών ή την περαιτέρω βελτίωση παραγόμενων στατιστικών και στοχεύουν στην αποτύπωση τομέων υψηλού ενδιαφέροντος, τη συμμόρφωση με νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, καθώς και την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών εθνικών και διεθνών χρηστών.

Bασικοί στόχοι του ΕΚΤ για το 2022 είναι: 

περισσότερα...