Τύπος καινοτομίας που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη έκδοση του Εγχειριδίου του Όσλο, και τώρα εντάσσεται στην καινοτομία επιχειρησιακής διαδικασίας.