Η καινοτόμος επιχείρηση είναι μία επιχείρηση που έχει εισαγάγει νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά ή νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες.

Μία επιχείρηση μπορεί να έχει καινοτομική δραστηριότητα χωρίς απαραιτήτως να εισάγει μία καινοτομία στην αγορά (μπορεί το σχέδιο για την καινοτομία αυτή είτε να μην έχει επιτυχή κατάληξη, είτε να μην έχει ακόμα ολοκληρωθεί).

Πηγή

Science and Technology Glossary, European Commission, Eurostat

Statistics on Innovation in Europe, Panorama - Eurostat and Enterprise DG (2000) - pdf