Τύπος καινοτομίας που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη έκδοση του Εγχειριδίου του Όσλο, που τώρα εντάσσεται στην καινοτομία επιχειρησιακής διαδικασίας, εκτός από τις καινοτομίες στη σχεδίαση προϊόντος που περιλαμβάνονται στην καινοτομία προϊόντος.