Σύμφωνα με την αναθεωρημένη κατηγοριοποίηση των πεδίων επιστήμης και τεχνολογίας στο εγχειρίδιο Frascati (revised Field of Science and Technology Classicfication in the Frsacati Manual, 2006) το πεδίο Ανθρωπιστικές Επιστήμες, αφορά τις επιστημονικές περιοχές:

  • Ιστορία και Αρχαιολογία,
  • Γλώσσες και Λογοτεχνία,
  • Φιλοσοφία,Ηθική, Θρησκεία,
  • Τέχνες
  • Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες.