Εκδότης
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος Έκδοσης
2017
Άξονας
Research & Development Expenditures and Personnel
Regional RTDI indicators