Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας παραγωγής των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα, Ανάπτυξη, Τεχνολογία και Καινοτομία και φορέας τήρησης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (Ν. 1566/1985) διενεργεί την «Έρευνα για τη Σταδιοδρομία Κατόχων Διδακτορικού Τίτλου».

Η έρευνα (International Survey on Careers of Doctorate Holders- CDH), αποτελεί την επίσημη στατιστική έρευνα για τη συλλογή στοιχείων για τους κατόχους με διδακτορικό τίτλο και διενεργείται σε παγκόσμιο επίπεδο με τον συντονισμό του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Στόχος της, η καταγραφή και ανάλυση με συγκρίσιμους δείκτες της σταδιοδρομίας και της κινητικότητας των ερευνητών διεθνώς.

Η τρέχουσα έρευνα απευθύνεται στους κατόχους διδακτορικού τίτλου που έχουν αποφοιτήσει το διάστημα 1990-2013 και διέμεναν στην Ελλάδα το έτος 2013. 

Το ΕΚΤ έχει αποστείλει ηλεκτρονική πρόσκληση για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σε 7500 και πλέον κατόχους διδακτορικού τίτλου που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Σε περίπτωση που κάποιος κάτοχος διδακτορικού επιθυμεί να συμμετέχει στην έρευνα και δεν έχει παραλάβει πρόσκληση για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής για να του αποστείλουμε άμεσα τη σχετική πρόσκληση.

Η συνεργασία σας καθώς και η άμεση ανταπόκρισή σας είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχημένη διεξαγωγή της έρευνας και κατ’ επέκταση τον υπολογισμό αξιόπιστων δεικτών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

  

Περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις: κα Μαρία Σαμαρά, Τ.: 210 7273904, E: phd_survey@ekt.gr