Οι δείκτες των δύο πινάκων που ακολουθούν καταγράφουν τους επιμέρους τύπους καινοτομίας των επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας με αναφορά στην τριετία 2010-2012. Διακρίνονται οι εξής επιμέρους τύποι ανά κύριο τύπο καινοτομίας:

  • Καινοτομία προϊόντος: (α) Καινοτομία αγαθών, (β) Καινοτομία υπηρεσιών
  • Καινοτομία διαδικασίας: (α) Καινοτομία σε μεθόδους κατασκευής/παραγωγής προϊόντων, (β) Καινοτομία σε μεθόδους παράδοσης/διανομής πρώτων υλών, προϊόντων (logistics), (γ) Καινοτομία σε δραστηριότητες υποστήριξης διαδικασιών
  • Οργανωσιακή καινοτομία: (α) Καινοτομία σε επιχειρησιακές πρακτικές για οργανωσιακές διαδικασίες, (β) Καινοτομία σε μεθόδους οργάνωσης εργασίας & λήψης αποφάσεων, (γ) Καινοτομία σε μεθόδους οργάνωσης εξωτερικών σχέσεων
  • Καινοτομία μάρκετινγκ: (α) Καινοτομία σε μεταβολές αισθητικού χαρακτήρα σε σχεδιασμό/συσκευασία προϊόντων, (β) Καινοτομία σε μέσα/τεχνικές προώθησης προϊόντων, (γ) Καινοτομία σε μεθόδους τοποθέτησης/πώλησης προϊόντων, (δ) Καινοτομία σε μεθόδους τιμολόγησης προϊόντων

Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά πρωτεύοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev. 2) και ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης.

Οι δείκτες προέρχονται από την «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» που διεξήχθη από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 995/2012, με αναφορά στην τριετία 2010-2012.

Επιμέρους τύποι καινοτομίας προϊόντος και διαδικασίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
    Καινοτομία προϊόντος Καινοτομία διαδικασίας
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με καινοτομία αγαθών Επιχειρήσεις με καινοτομία υπηρεσιών Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους κατασκευής/παραγωγής προϊόντων Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους παράδοσης/διανομής πρώτων υλών, προϊόντων (logistics) Επιχειρήσεις με νέες δραστηριότητες υποστήριξης διαδικασιών
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 1897 1381 1802 832 1885
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 346 258 384 200 431
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 101 87 101 53 111
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 2344 1726 2287 1085 2427
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1076 521 1177 279 771
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 198 85 206 63 167
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 66 33 60 21 46
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 1340 639 1443 363 984
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 12 6 8 :c 7
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο :c :c :c :c :c
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1058 487 1140 263 732
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 194 78 195 59 157
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 66 30 58 19 43
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 1318 595 1393 341 932
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 266 86 307 82 209
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο :c :c :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c :c :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 293 91 332 95 229
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο :c :c 13 :c :c
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 39 25 36 19 127
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο :c :c 21 :c :c
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 54 26 70 22 135
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 30 13 13 :c 12
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 39 9 56 7 14
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 115 134 136 :c 82
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 184 156 205 12 108
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο :c :c :c :c :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 66 44 61 26 65
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο :c :c :c :c :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 87 22 84 20 60
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 180 78 157 49 131
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 62 56 72 11 73
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 13 9 25 4 18
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 137 47 195 81 38
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 21 :c 22 :c 16
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 54 27 66 26 30
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 152 40 116 16 63
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 25 :c 9 7 8
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 30 30 21 :c 16
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 419 162 429 131 171
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 109 6 85 12 33
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο :c :c 14 :c 9
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο :c :c 4 :c 25
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 113 17 103 17 67
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c :c 4 :c 7
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο :c 5 5 4 10
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 6 28 25 13 25
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 9 33 37 18 35
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο :c 15 14 9 19
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο 4 :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο :c 12 14 :c 13
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 8 18 23 9 16
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 821 860 625 553 1114
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 148 173 178 137 264
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 35 54 41 32 65
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 1004 1087 844 722 1443
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 657 434 327 329 660
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 99 77 82 72 130
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 19 13 6 9 21
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 775 524 415 410 811
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 71 179 76 178 213
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 20 48 32 44 60
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c 13 7 11 17
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 92 240 115 233 290
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 20 73 26 70 96
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο :c :c :c :c 12
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο :c :c :c :c 15
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 31 86 38 71 123
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 51 90 58 101 83
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 10 64 19 61 84
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 61 154 77 162 167
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 62 101 129 19 129
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 26 33 31 17 39
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 10 17 21 9 16
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 98 151 181 45 184
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 31 60 71 15 66
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο :c :c :c :c :c
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο :c :c 20 :c 12
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο :c 9 17 :c 14
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 61 70 71 20 88
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο :c 9 :c :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c :c 11 :c 15
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c 4 20
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c 10 :c :c 10
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 5 19 20 7 45
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο :c 10 10 5 31
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο :c :c :c :c :c
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 10 73 53 :c 90
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 7 7 23 :c 6
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 17 73 37 17 17
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 31 139 82 :c 97
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 34 153 113 27 113

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2012_table5.xlsx


 

Επιμέρους τύποι οργανωσιακής καινοτομίας και καινοτομίας μάρκετινγκ ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
    Οργανωσιακή καινοτομία Καινοτομία μάρκετινγκ
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με νέες επιχειρησιακές πρακτικές για οργανωσιακές διαδικασίες Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους οργάνωσης εργασίας & λήψης αποφάσεων Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους οργάνωσης εξωτερικών σχέσεων Επιχειρήσεις με σημαντικές μεταβολές αισθητικού χαρακτήρα σε σχεδιασμό/συσκευασία προϊόντων Επιχειρήσεις με νέα μέσα/τεχνικές προώθησης προϊόντων Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους τοποθέτησης/πώλησης προϊόντων Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους τιμολόγησης προϊόντων
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 2331 2595 1640 2535 2767 1345 1765
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 555 504 340 407 491 271 366
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 119 131 70 79 85 46 53
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 3005 3230 2050 3021 3343 1662 2184
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1065 1154 659 1566 1320 537 611
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 231 197 122 221 176 100 138
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 50 57 36 40 44 16 22
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 1346 1408 817 1827 1540 653 771
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 6 10 10 4 6 :c :c
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1031 1089 628 1526 1268 532 595
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 218 184 112 221 169 100 129
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 44 53 31 38 43 16 19
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 1293 1326 771 1785 1480 648 743
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 246 286 119 394 351 160 183
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο :c :c :c 58 :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c :c :c 4 :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 284 315 139 456 400 192 212
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 171 125 82 270 170 95 103
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 184 171 86 278 177 97 106
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 16 23 18 36 35 26 10
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 18 39 4 44 41 :c 11
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 50 106 69 139 121 :c 23
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 84 168 91 219 197 34 44
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 100 83 38 81 36 18 28
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 90 77 25 114 106 47 45
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 203 174 72 230 172 74 89
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 75 78 61 42 83 12 43
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 29 28 8 13 14 :c 6
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 116 96 80 94 121 59 59
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 10 34 21 12 8 :c 18
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 42 43 34 78 67 54 28
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 120 82 44 134 52 27 25
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 11 11 11 10 24 :c :c
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 9 22 17 19 26 16 :c
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 308 288 207 347 298 166 144
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 72 65 48 174 56 52 11
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 20 8 49 :c 31 :c 62
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 34 30 10 :c 52 :c 26
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 126 103 107 200 139 70 99
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c 4 4 :c 4 :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 10 9 10 :c 7 :c 5
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 25 51 17 36 42 :c 10
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 37 63 26 37 47 :c 20
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 22 10 10 5 7 :c 10
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c 13 :c :c :c 7
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 13 42 :c 30 :c :c :c
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 15 53 16 32 40 :c 10
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1266 1441 981 969 1447 808 1154
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 324 307 218 186 315 171 228
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 69 74 34 39 41 30 31
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 1659 1822 1233 1194 1803 1009 1413
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 654 826 462 593 946 529 775
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 202 193 142 105 222 142 136
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 23 20 13 15 13 9 9
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 879 1039 617 713 1181 680 920
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 206 193 195 77 125 42 140
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 46 49 17 48 22 12 50
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 16 18 4 5 5 6 11
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 268 260 216 130 152 60 201
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 74 86 86 20 78 20 94
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 10 12 :c 16 :c :c 4
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 12 8 :c 12 :c :c 5
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 96 106 90 48 87 22 103
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 120 110 118 50 30 24 52
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 52 44 8 32 35 14 46
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 172 154 126 82 65 38 98
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 304 285 285 205 195 210 148
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 26 31 24 20 35 14 10
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 18 25 11 11 14 11 5
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 348 341 320 236 244 235 163
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 146 152 134 173 91 150 19
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 12 12 5 :c :c 6 :c
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 12 4 :c :c 10 :c :c
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 55 72 62 5 19 17 60
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 117 94 116 52 121 59 77
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 6 7 :c :c :c :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 20 12 :c 8 25 :c 7
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 16 20 10 4 11 :c 15
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 11 10 :c 7 8 4 6
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 47 42 16 19 44 8 28
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 28 14 5 :c 26 :c 10
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 5 5 5 :c :c :c 5
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 14 23 6 11 :c 4 13
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 69 77 42 30 48 :c 44
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 23 6 :c 19 23 :c 33
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 25 57 :c 47 111 20 24
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 82 125 39 86 156 :c 84
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 117 140 64 96 182 26 101

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2012_table6.xlsx