Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Περίληψη: 

Η μελέτη "Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά" συγκεντρώνει βασικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής συγγραφικής δραστηριότητας των ελληνικών οργανισμών και αναλύει τη θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον. Η μελέτη καλύπτει ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα (1993-2008) και τους κυριότερους ελληνικούς φορείς που παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις (11 κατηγορίες φορέων και 70 μεμονωμένους φορείς).

Εκδότης: 
Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Συγγραφέας: 
Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Προέδρου Μ., Καραγιάννη Π.
Έτος έκδοσης: 
2010
Αριθμός σελίδων: 
204
ISBN: 
978-960-89499-1-1
Διάθεση - Επικοινωνία: 
Τελευταία ενημέρωση: 29.06.2016