Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2002-2016 (Web of Science)

Περίληψη: 

Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά Η περίοδος ανάλυσης αφορά τη δεκαπενταετία 2002-2016 και αντλεί δεδομένα από τη βάση Web of Science. Η μελέτη διατίθεται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με διαδραστικά διαγράμματα.

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Συγγραφέας: 
Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χρυσομαλλίδης Χ., Καραμπέκιος Ν.
Έτος έκδοσης: 
2018
ISBN: 
978-618-5355-15-9 (html)
Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς: 

Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χρυσομαλλίδης Χ., Καραμπέκιος Ν. (2018), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2002-2016: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά – Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τελευταία ενημέρωση: 03.10.2018