Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα

Περίληψη: 

Η έκδοση αποτελεί μια εποπτική παρουσίαση επιλεγμένων δεικτών από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα για το 2013. Παρουσιάζονται στοιχεία για τις δραστηριότητες Ε&Α στον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό τομέα, τις πηγές χρηματοδότησης, το προσωπικό που απασχολείται και την κατηγοριοποίησή του, την περιφερειακή κατανομή των δραστηριοτήτων Ε&Α.

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος έκδοσης: 
2015
Αριθμός σελίδων: 
72
ISBN: 
978-618-5079-47-5 (print)
978-618-5079-48-2 (pdf)
Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς: 

«Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015 

Τελευταία ενημέρωση: 16.01.2019