Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2014 στην Ελλάδα, Προκαταρκτικά στοιχεία

Περίληψη: 

Η έκδοση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες και το προσωπικό σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2014 στην Ελλάδα, τα οποία απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat, σε  εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού  995/2012.

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος έκδοσης: 
2015
Αριθμός σελίδων: 
26
ISBN: 
978-618-5079-43-7 (pdf)
Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς: 

«Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2014 στην Ελλάδα, Προκαταρκτικά στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015

Τελευταία ενημέρωση: 16.01.2019