Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014

Περίληψη: 

Η παρούσα αναφορά ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας. Η έκθεση δημοσιεύεται κάθε Ιούνιο σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις του προηγούμενου έτους για το πρόγραμμα «SC6 –Europe  in a changing world: Inclusive,  Innovative and Reflective Societies» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος έκδοσης: 
2015
Τελευταία ενημέρωση: 05.11.2015