Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Ερευνητικές Υποδομές", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007 – 2013

Περίληψη: 

Η έκδοση «Ερευνητικές Υποδομές, 2007-2013: η ελληνική συμμετοχή»  συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures, INFRASTRUCTURES)» (Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ) για την Έρευνα της ΕΕ). Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. 

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος έκδοσης: 
2015
Αριθμός σελίδων: 
64
ISBN: 
978-618-5079-16-1 (pdf)
Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς: 

Γεωργία Τζένου, Νένα Μάλλιου, Εύη Σαχίνη (2015), Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Ερευνητικές Υποδομές", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007 – 2013, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τελευταία ενημέρωση: 13.07.2015