Ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ – Συνοπτική ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης ανά Πρόγραμμα και Κατηγορία φορέων

Περίληψη: 

Η συνοπτική έκδοση του ΕΚΤ με τίτλο «Ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ – Συνοπτική ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης ανά Πρόγραμμα και Κατηγορία φορέων», παρουσιάζει την κοινοτική χρηματοδότηση που έλαβαν οι ελληνικοί φορείς την περίοδο 2007-2013 ανά πρόγραμμα, κατηγορία φορέων και κωδικό οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 2). 

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος έκδοσης: 
2015
Αριθμός σελίδων: 
16
Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς: 

«Ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ – Συνοπτική ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης ανά Πρόγραμμα και Κατηγορία φορέων», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015

Τελευταία ενημέρωση: 16.06.2015