Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης-Προσωπικό Ε&Α, Στατιστικά στοιχεία 2013, Συνοπτική Παρουσίαση

Περίληψη: 

 Η έκδοση παρουσιάζει την επικαιροποίηση των τελικών αναλυτικών στοιχείων του προσωπικού σε Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα για το 2013 στους τομείς εκτέλεσης Ε&Α και στις επιμέρους κατηγορίες τους. Βάσει του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (995/2012) τα σχετικά στοιχεία δημοσιεύτηκαν και από την επίσημη ιστοσελίδα της Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/data/database   για την Ελλάδα και για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος έκδοσης: 
2015
Αριθμός σελίδων: 
13
Τελευταία ενημέρωση: 20.08.2015