Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie-Curie: η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013)

Περίληψη: 

Η έκδοση  «Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie-Curie: Η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013)» συνοψίζει τα αποτελέσματα του Ειδικού Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ (PEOPLE)», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, την περίοδο 2007-2013. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του ΕΚΤ με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ.

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Συγγραφέας: 
Σαμαρά Μ., Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε.
Έτος έκδοσης: 
2015
Αριθμός σελίδων: 
117
ISBN: 
978-618-5079-19-2
Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς: 

Σαμαρά Μ., Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε., (2014), «Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie-Curie: η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013)» Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διάθεση - Επικοινωνία: 
Τελευταία ενημέρωση: 17.03.2015