Η ελληνική συμμετοχή στα προγράμματα Health και Innovative Medicines Initiative στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ την περίοδο 2007-2013

Περίληψη: 

Η έκδοση «FP7-Health programme 2007-2013: facts & figures for the Greek participation», αποτυπώνει τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στον τομέα της Υγείας στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ την περίοδο 2007-2013. Παρουσιάζονται αναλυτικά αποτελέσματα για τα προγράμματα Health και Innovative Medicines Initiative.  Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. 

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Συγγραφέας: 
Μαζιώτη Γ., Pascual C, Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε.
Έτος έκδοσης: 
2015
Αριθμός σελίδων: 
68
ISBN: 
978-618-5079-17-8 (pdf)
Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς: 

Mazioti G., Pascual C., Μalliou Ν., Sachini  E., (2015), «FP7-Health programme 2007-2013: facts & figures for the Greek participation», National Documentation Centre

Διάθεση - Επικοινωνία: 
Τελευταία ενημέρωση: 30.09.2015