Εκδόσεις ΕΚΤ

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2014 (Web of Science) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Greek Scientific Publications 1998-2012 (Web of Science) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Greek Scientific Publications 1998-2012 (Scopus) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012 (Scopus) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012 (Web of Science) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Greek Scientific Publications 1996-2010: Bibliometric analysis of Greek publications in international scientific journals - Scopus Εκδότης: National Documentation Center
2013
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Scopus Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013
Greek Scientific Publications 1996-2010: Bibliometric analysis of Greek publications in international scientific journals Εκδότης: National Documentation Centre
2012
Τομέας Φυσικών Επιστημών: Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2012
Τομέας Βιοεπιστημών: Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2012

Pages