Εκδόσεις ΕΚΤ

Μελέτη αποτύπωσης ωφελούμενων και αποτίμησης Α’ & Β' κύκλου (2016-2018) της Δράσης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2019
Μελέτη αποτύπωσης ωφελούμενων του Α’ κύκλου (2016-2019) των Δράσεων «Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού για υλοποίηση διδακτορικής έρευνας» και «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών» Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2019
Μελέτη αποτύπωσης των ωφελούμενων του Α’ κύκλου (2017-2019) της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2019
Μελέτη αποτύπωσης των ωφελούμενων του Α’ κύκλου (2017-2019) της Δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2019
Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2017 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Greek Scientific Publications 2002-2016 (Web of Science) Εκδότης: National Documentation Centre
2018
Research and Development Expenditure and Personnel in Greece in 2017 – Main Indicators Εκδότης: National Documentation Centre
2018
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2017 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά στοιχεία Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Energy 2014-2017, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Secure, Clean and Efficient Energy”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2017 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2002-2016 (Web of Science) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
MSCA 2014-2017 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Marie Sklodowska Curie Actions”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014 -2017 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
FET 2014-2017, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Future and Emerging Technologies (FET)”, Ορίζοντας 2020 Προγράμματα Εργασίας 2014-2017 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Health 2014-2017: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Health, Demographic Change & Wellbeing” - Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2017 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
EUROPE IN A CHANGING WORLD 2014-2017 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies”, Ορίζοντας 2020 Προγράμματα Εργασίας 2014- 2017
2018
ICT 2014-2017, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Information & Communication Technologies”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2017 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Η ελληνική συμμετοχή στον άξονα “Κοινωνικές Προκλήσεις” του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Περιφερειακή διάσταση των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης στην Ελλάδα. Επισκόπηση 2017 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
ERC 2014-2017: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα European Research Council (ERC), Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014 - 2017 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2016 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Η δημογραφία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα Σύσταση και διαγραφή επιχειρήσεων την περίοδο 2011-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Greek Scientific Publications 2000-2014 (Web of Science) Εκδότης: National Documentation Centre
2017
Innovation in Greek enterprises 2012-2014 Εκδότης: National Documentation Centre
2017
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2016 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά στοιχεία Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2012-2014 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
FET 2014-2016, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Future and Emerging Technologies (FET)”, Ορίζοντας 2020 Προγράμματα Εργασίας 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
ERC 2014 - 2016: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα European Research Council (ERC), Ορίζοντας 2020, Προγράμματα εργασίας 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
Health 2014-2016: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Health, Demographic Change & Wellbeing” - Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
MSCA 2014-2016 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Marie Sklodowska Curie Actions”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014 -2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
Energy 2014-2016, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Secure, Clean and Efficient Energy”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
ICT 2014-2016, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Information & Communication Technologies”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
Έρευνα, Εκπαίδευση, Καινοτομία. Διαστάσεις του Τριγώνου της Γνώσης στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2014 (Web of Science) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά Στοιχεία Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
ICT 2014-2015 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Information & Communication Technologies”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014 & 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
SWAFS 2014-2015 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Science with and for Society”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014 & 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
MSCA 2014-2015 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Marie Sklodowska Curie Actions”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014 & 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
ERC 2014 - 2015: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα European Research Council (ERC), Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014 & 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
EUROPE IN A CHANGING WORLD 2014-2015 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014 & 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
ENERGY 2015-Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy - Πρόγραμμα εργασίας 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Η δημογραφία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Σύσταση και διαγραφή επιχειρήσεων την περίοδο 2011-2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Health 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Health, Demographic Change & Wellbeing” - Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014, Τελική έκθεση Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Health 2015: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Health, Demographic Change & Wellbeing” - Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2014 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Η θέση της Ελλάδας στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Careers and Mobility of Doctorate Holders in Greece Εκδότης: National Documentation Centre
2015
Greek Scientific Publications 1998-2012 (Web of Science) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Greek Scientific Publications 1998-2012 (Scopus) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Περιφερειακή διάσταση των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης στην Ελλάδα, Επισκόπηση 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
The regional dimension of knowledge intensive activities in Greece - Overview 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Οι διδάκτορες στην Ελλάδα: σταδιοδρομία και κινητικότητα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Research & Development Expenditure and Personnel in Greece in 2013 Εκδότης: National Documentation Centre, 2015
2015
Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012 (Scopus) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες – Έκδοση 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
An analysis of the state of research and development co-operation between Greece and Germany Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2014 στην Ελλάδα, Προκαταρκτικά στοιχεία Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Eco-Innovation 2008-2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “MSCA -Marie Sklodowska Curie Actions” , Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, H ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Ερευνητικές Υποδομές", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007 – 2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Research Infrastructures 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές – Ορίζοντας 2020 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Energy 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy – Ορίζοντας 2020 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Health 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Health, Demographic Change & Wellbeing - Ορίζοντας 2020 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
ICT 2014, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Information & Communication Technologies Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, κλάδος Τροφίμων & Ποτών Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, Φαρμακευτικός κλάδος Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η ευρωπαϊκή έρευνα στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: η συμμετοχή της Ελλάδας (2007-2013) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ – Συνοπτική ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης ανά Πρόγραμμα και Κατηγορία φορέων Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης-Προσωπικό Ε&Α, Στατιστικά στοιχεία 2013, Συνοπτική Παρουσίαση Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Innovation in Greek enterprises 2010-2012 Εκδότης: National Documentation Centre
2015
Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie-Curie: η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Research & Development Expenditure and Personnel in Greece in 2013-Main Indicators Εκδότης: National Documentation Centre
2015
7 years of Excellence in the European Research Area 2007-2013: the case of Greece Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Εποπτική παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής την περίοδο 2007-2013 στα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ: ICT, HEALTH, ENERGY, SSH, REGPOT, RESEARCH INFRASTRUCTURES, REGIONS, ERC και MARIE CURIE ACTIONS Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Η ελληνική συμμετοχή στα προγράμματα Health και Innovative Medicines Initiative στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ την περίοδο 2007-2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012 (Web of Science) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες το 2013 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά Στοιχεία Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2014
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα FP7-ICT, Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2014
Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα το 2011 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2014
EKT, Eθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007-2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2014
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο Πρόγραμμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2014
Research & Development Expenditure and Personnel in Greece in 2011 Εκδότης: National Documentation Centre
2014
Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2011 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013
EKT, Eθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007-2012 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013
Ερευνητικά Clusters για Περιφερειακή Ανάπτυξη, 2007-2013: η ελληνική συμμετοχή Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013
Greek Scientific Publications 1996-2010: Bibliometric analysis of Greek publications in international scientific journals - Scopus Εκδότης: National Documentation Center
2013
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Scopus Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013
Οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Η συμμετοχή της Ελλάδας (2007-2012) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013
Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, 2007 - 2012: η περίπτωση της Ελλάδας Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013
Greek Scientific Publications 1996-2010: Bibliometric analysis of Greek publications in international scientific journals Εκδότης: National Documentation Centre
2012
Τομέας Φυσικών Επιστημών: Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2012
Τομέας Βιοεπιστημών: Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2012
5 years of Excellence in the European Research Area, 2007-2011, The case of Greece" Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2012
EKT, Eθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007-2011 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2012
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2012
Greek Scientific Publications 1993-2008, A bibliometric analysis of Greek publications in international scientific journals - Executive Summary Εκδότης: National Documentation Centre
2011
EKT, Eθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Έκθεση Δραστηριοτήτων 2010 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2011
Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά Εκδότης: Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2010