Εκδόσεις ΕΚΤ

Health 2014-2016: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Health, Demographic Change & Wellbeing” - Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
MSCA 2014-2016 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Marie Sklodowska Curie Actions”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014 -2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
Energy 2014-2016, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Secure, Clean and Efficient Energy”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
ICT 2014-2016, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Information & Communication Technologies”, Ορίζοντας 2020, Προγράμματα Εργασίας 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
ICT 2014-2015 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Information & Communication Technologies”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014 & 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
SWAFS 2014-2015 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Science with and for Society”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014 & 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
MSCA 2014-2015 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Marie Sklodowska Curie Actions”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014 & 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
ERC 2014 - 2015: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα European Research Council (ERC), Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014 & 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
EUROPE IN A CHANGING WORLD 2014-2015 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014 & 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
ENERGY 2015-Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy - Πρόγραμμα εργασίας 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016

Pages