Ένα νέο προϊόν είναι ένα αγαθό ή μία υπηρεσία που διαφέρει σημαντικά ως προς τα βασικά του χαρακτηριστικά ή τις προοριζόμενες χρήσεις του σε σχέση με τα προϊόντα που έχουν παραχθεί από την επιχείρηση στο παρελθόν.

Οι πρώτοι μικροεπεξεργαστές και οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ήταν παραδείγματα νέων προϊόντων που χρησιμοποίησαν τις νέες τεχνολογίες. Το πρώτο φορητό MP3 player, το οποίο συνδύασε τα υπάρχοντα πρότυπα λογισμικού με τεχνολογία μικρογραφίας σκληρού δίσκου, ήταν ένα νέο προϊόν που συνδύασε υπάρχουσες τεχνολογίες.

Η ανάπτυξη νέων χρήσεων για ένα προϊόν που απαιτεί μόνο μικρές αλλαγές στις τεχνικές του προδιαγραφές αποτελεί μία καινοτομία προϊόντος. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι η εισαγωγή ενός νέου απορρυπαντικού στην αγορά χρησιμοποιώντας μία υπάρχουσα χημική σύνθεση, η οποία χρησιμοποιείτο πριν στην παραγωγή άλλου προϊόντος.

Ένα καινοφανές προϊόν είναι ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν, το οποίο όχι μόνο είναι νέο για την επιχείρηση που το παράγει αλλά και για την αγορά στην οποία συμμετέχει η επιχείρηση αυτή.

Πηγή

Science and Technology Glossary, European Commission, Eurostat

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistical Office of the European Communities (Eurostat): The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for collecting and interpreting innovation data - Oslo Manual, Third Edition, par. 146 (2005) - pdf