Ποσοστό (%) γυναικών στο σύνολο του προσωπικού Ε&Α και στους ερευνητές: Αριθμός ατόμων, 2017