Οι επιχειρηματικοί δεσμοί που ενδεχόμενα ανέπτυξαν οι νέοι ερευνητές και επιστήμονες που συμμετέχουν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα παρουσιαστούν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στην εργασία “Do we partner with firms or not? Exploring the entrepreneurial attitudes of Greek young scholars” στο προσεχές συνέδριο "University-Industry Interaction Conference" (Ιούνιος 2020, διαδικτυακά) που διοργανώνεται από το University Industry Innovation Network.