Σύντομα Άρθρα - Παρουσιάσεις

Συμβολή καινοτόμων επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς Έξυπνης Εξειδίκευσης 03/04/2019
Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη – τελικές πιστώσεις για το 2017 21/01/2019
Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2014-2016: Προκαταρκτικοί δείκτες 21/05/2018
Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη – τελικές πιστώσεις για το 2016 10/01/2018
Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη – τελικές πιστώσεις για το 2015 13/01/2017
Βασικοί δείκτες καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων την τριετία 2012-2014 08/07/2016
Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη – τελικές πιστώσεις για το 2014 και αρχικές πιστώσεις για το 2015 07/01/2016
Οι επιδόσεις των ελληνικών ΜμΕ στην Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία: Τι δείχνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία. 17/12/2015
Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης 17/12/2015
Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη 16/07/2015

Pages