Εκδόσεις ΕΚΤ

Μελέτη αποτύπωσης ωφελούμενων και αποτίμησης Α’ & Β' κύκλου (2016-2018) της Δράσης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2019
Μελέτη αποτύπωσης ωφελούμενων του Α’ κύκλου (2016-2019) των Δράσεων «Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού για υλοποίηση διδακτορικής έρευνας» και «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών» Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2019
Μελέτη αποτύπωσης των ωφελούμενων του Α’ κύκλου (2017-2019) της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2019
Μελέτη αποτύπωσης των ωφελούμενων του Α’ κύκλου (2017-2019) της Δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2019
Research and Development Expenditure and Personnel in Greece in 2017 – Main Indicators Εκδότης: National Documentation Centre
2018
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2017 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά στοιχεία Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Περιφερειακή διάσταση των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης στην Ελλάδα. Επισκόπηση 2017 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2016 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018

Pages