Εκδόσεις ΕΚΤ

Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
Έρευνα, Εκπαίδευση, Καινοτομία. Διαστάσεις του Τριγώνου της Γνώσης στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά Στοιχεία Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Η δημογραφία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Σύσταση και διαγραφή επιχειρήσεων την περίοδο 2011-2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2014 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Careers and Mobility of Doctorate Holders in Greece Εκδότης: National Documentation Centre
2015
Περιφερειακή διάσταση των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης στην Ελλάδα, Επισκόπηση 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
The regional dimension of knowledge intensive activities in Greece - Overview 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Οι διδάκτορες στην Ελλάδα: σταδιοδρομία και κινητικότητα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Research & Development Expenditure and Personnel in Greece in 2013 Εκδότης: National Documentation Centre, 2015
2015

Pages