Π8.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών στο Προσωπικού Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται για τους τομείς GOV και HES προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Το ίδιο ίσχυε και για τα έτη πριν το 2012 (Κανονισμός 753/2004).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 18.10.2017

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)


 

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)


 

(1) Εκτιμήσεις, (2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: