Εκδόσεις ΕΚΤ

Greek Scientific Publications 2002-2016 (Web of Science) Εκδότης: National Documentation Centre
2018
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2002-2016 (Web of Science) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Greek Scientific Publications 2000-2014 (Web of Science) Εκδότης: National Documentation Centre
2017
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2014 (Web of Science) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016
Greek Scientific Publications 1998-2012 (Web of Science) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Greek Scientific Publications 1998-2012 (Scopus) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012 (Scopus) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1998-2012 (Web of Science) Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Greek Scientific Publications 1996-2010: Bibliometric analysis of Greek publications in international scientific journals - Scopus Εκδότης: National Documentation Center
2013
Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Scopus Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013

Pages