Προστασία Δεδομένων

Greek

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ορισμοί

Ως Φορέας ορίζεται το EKT/ EIE (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).

Ως Ιστότοπος ορίζεται ο ιστότοπος http://metrics.ekt.gr/

Γενικά

Όροι Χρήσης

Greek

1. Οι Επισκέπτες/Χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνούν και αποδέχονται τους παρακάτω όρους χρήσης. Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (εφεξής, EKT) συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφοριακά δεδομένα σας σύμφωνα με την πολιτική Προστασίας Δεδομένων βάσει της οποίας έγινε η συλλογή των δεδομένων. Το EKT μπορεί μελλοντικά να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Δεδομένων ενημερώνοντας για τις ενδεχόμενες αλλαγές αυτόν το δικτυακό τόπο.

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS