Βιβλιομετρική Ανάλυση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παραθέτει συνοπτικά τα κυριότερα σημεία της μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθεί για την υλοποίηση των εκδόσεών του με θέμα τη βιβλιομετρική ανάλυση των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά.

Αναλυτικότερη πληροφορία μπορείτε να βρείτε στα σχετικά Παραρτήματα των εκδόσεων του ΕΚΤ.

 

Έγγραφα Αναφοράς

Greek

Ορισμός ΕΚΤ ως εθνική αρχή και φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΤ και ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την παραγωγή στατιστικών για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και την κάλυψη των αναγκών των Εθνικών Λογαριασμών της χώρας. Πειραιάς, 4 Ιουνίου 2015

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS