Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2014-2016: Προκαταρκτικοί δείκτες

Άνοδο καταγράφει το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις με αναφορά στην τριετία 2014-2016  που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS