Δαπάνες κεφαλαίου για την Καινοτομία

Τελευταία ενημέρωση: 13-01-2014 16:01

Οι δαπάνες κεφαλαίου για την καινοτομία αποτελούνται από τις ακόλουθες ακαθάριστες δαπάνες για:

  • Γη και κτήρια
  • Όργανα και εξοπλισμό
  • Λογισμικό υπολογιστών

Οι δαπάνες κεφαλαίου που αποτελούν μέρος της Ε&Α περιλαμβάνονται στις εσωτερικές (εντός φορέα) δαπάνες για Ε&Α ενώ οι δαπάνες κεφαλαίου που δεν αφορούν Ε&Α και συνδέονται με τις καινοτομίες προϊόντος και διαδικασίας περιλαμβάνονται στην αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού και άλλων αγορών κεφαλαίου. Δαπάνες κεφαλαίου για μη-δραστηριότητες Ε&Α που συνδέονται ειδικά με τις καινοτομίες μάρκετινγκ ή τις οργανωσιακές καινοτομίες περιλαμβάνονται στις προετοιμασίες για καινοτομίες μάρκετινγκ και προετοιμασίες για οργανωσιακές καινοτομίες αντιστοίχως.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες καινοτομικών δραστηριοτήτων αφορούν μόνο σε τρέχουσες δαπάνες.

Πηγή: 

Science and Technology Glossary, European Commission, Eurostat

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistical Office of the European Communities (Eurostat): The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data - Oslo Manual, Second Edition (1997) - pdf

Subscribe to RSS - Δαπάνες κεφαλαίου για την Καινοτομία