Εκδόσεις ΕΚΤ

Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2014 στην Ελλάδα, Προκαταρκτικά στοιχεία Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, κλάδος Τροφίμων & Ποτών Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, Φαρμακευτικός κλάδος Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης-Προσωπικό Ε&Α, Στατιστικά στοιχεία 2013, Συνοπτική Παρουσίαση Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Innovation in Greek enterprises 2010-2012 Εκδότης: National Documentation Centre
2015
Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Research & Development Expenditure and Personnel in Greece in 2013-Main Indicators Εκδότης: National Documentation Centre
2015

Pages