Π1 - Προσωπικό Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α (αρ. ατόμων)

Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και κατηγορία προσωπικού, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Με την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012 για τα στοιχεία του 2012 και μετά, η κατηγορία 'Τεχνικό Προσωπικό' καταργήθηκε.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 17.10.2015)

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)


 

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)


 

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)


 

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)


 

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)