Επιχειρήσεις ανά επιμέρους τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους

Οι δείκτες των δύο πινάκων που ακολουθούν καταγράφουν τους επιμέρους τύπους καινοτομίας των επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας με αναφορά στην τριετία 2010-2012. Διακρίνονται οι εξής επιμέρους τύποι ανά κύριο τύπο καινοτομίας:

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS