Μελέτη "Eλληνικές Eπιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010"

Τα ερωτηματολόγια για τις κοινοτικές «Στατιστικές για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» (δαπάνες ΕΤΑ, προσωπικό, ερευνητές), ανά είδος φορέα, είναι online.

Νέα έκδοση για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ

Μελέτη με θέμα «European Research Council: 5 years of Excellence in the European Research Area & Greece» εκπόνησε το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS