Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας για την Ερευνητική Δραστηριότητα

Greek

Η ανάγκη για συστηματική προτυποποιημένη καταγραφή και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας και την ευρύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αποτελεί το βασικό κίνητρο για την ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας για την ερευνητική δραστηριότητα (Current Research Information Systems - CRIS). Ένα σύστημα CRIS καταγράφει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει στοιχεία και δείκτες σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της.

Σχετικά

Greek

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης πραγματοποιεί σειρά εκδόσεων με θέμα τη βιβλιομετρική ανάλυση των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Αξιόπιστα στοιχεία και μεγάλος αριθμός καθιερωμένων δεικτών που χρησιμοποιεί η βιβλιομετρική επιστήμη καταγράφουν την παραγωγή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας σε δημοσιεύσεις και την απήχηση του ερευνητικού της έργου διεθνώς.

Οι ελληνικές δημοσιεύσεις στον τομέα των Βιοεπιστημών

Ξεφυλλίστε το e-book «Τομέας Βιοεπιστημών: Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010»

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS