Κατανομή δημοσιεύσεων των ελληνικών περιφερειών στα έξι επιστημονικά πεδία της ταξινόμησης Frascati

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος Έκδοσης: 
2013