Αριθμός ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανά περιφέρεια, για την πενταετία 2006-2010

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος Έκδοσης: 
2013