Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα

Περίληψη: 

Η έκδοση αποτελεί μια εποπτική παρουσίαση επιλεγμένων δεικτών από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα για το 2015. Παρουσιάζονται στοιχεία για τις δραστηριότητες Ε&Α στον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό τομέα, τις πηγές χρηματοδότησης, το προσωπικό που απασχολείται και την κατηγοριοποίησή του, την περιφερειακή κατανομή των δραστηριοτήτων Ε&Α.

 

Εκδότης: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος έκδοσης: 
2018
Αριθμός σελίδων: 
66
ISBN: 
321-236-856447-1-9 (print)
321-236-856447-1-7 (pdf)
Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς: 

ΕΚΤ (2018), «Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα», Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τελευταία ενημέρωση: 16.01.2019